Nove akcije prikupljanja namirnica i higijenskih potrepština za korisnike Socijalne samoposluge „Djelo ljubavi“ provodit će se u srijedu 25. travnja 2018. godine  ispred trgovačkog centra KTC Pitomača, a u četvrtak 26.travnja 2018. godine ispred trgovačkog centra KTC Virovitica. Akcije u oba centra provode se od 9 do 18 sati.

Pozivamo sve koji su u mogućnosti da se uključe u akcije kako bi i dalje pomagali korisnike Socijalne samoposluge „Djelo ljubavi“.