Dokumenti

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2015.godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2016.godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2017.godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2018.godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2019. godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2020. godinu

Godišnji obračun i izvršenje financijskog plana za 2017 godinu

Godišnji obračun i izvršenje financijskog plana za 2019. godinu

Godišnji obračun i izvršenje financijskog plana za 2020. godinu

Izvješće o prihodima i rashodima za 2017. godinu

Izvješće o prihodima i rashodima za 2019. godinu

Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Bilanca na dan 31.12.2019. godine

Bilanca na dan 31.12.2020. godine

Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. godina

Bilješke uz financijske izvještaje 2020. godina

Zaključak o prihvačanju izvješća o radu GDCK Virovitica za 2017.godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2019. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Izvješće o obavljenoj reviziji

Sjednice skupštine i odbora 2017 – dnevni red

Financijski plan 2017. godina – rebalans

Financijski plan 2017. godina

Financijski plan 2018. godina

Financijski plan 2020.godina

Financijski plan 2021. godina

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2019.godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2020.godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2021.godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2018. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2019. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2020. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Plana rada GDCK Virovitica za 2019.godinu

Pravilnik o radu Odbora GDCK Virovitica

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

Pravilnik o organizaciji i naćinu rada Pučke kuhinje

Odluka o osnivanju interventnog tima GDCK Virovitica i imenovanju članova

Odluka o izboru 7 zastupnika GDCK Virovitica u Skupštinu DCK VPŽ

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna i izvršenju financijskog plana za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna i izvršenju financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o salda-fondu za 2019. godinu

Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2018. godinu

Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2019. godinu

Odluka o usvajanju izvješća Inventurne komisije za 2019. godinu

Odluka o usvajanju upitnika o funkcioniranju sustava za 2019. godinu

 

Skip to content