Dokumenti

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2015.godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2016.godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2017.godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2018.godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2019. godinu

Izvješće o radu GDCK Virovitica za 2020. godinu

Godišnji obračun i izvršenje financijskog plana za 2017 godinu

Godišnji obračun i izvršenje financijskog plana za 2019. godinu

Izvješće o prihodima i rashodima za 2017. godinu

Izvješće o prihodima i rashodima za 2019. godinu

Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Bilanca na dan 31.12.2019. godine

Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. godina

Zaključak o prihvačanju izvješća o radu GDCK Virovitica za 2017.godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2019. godinu

Izvješće o obavljenoj reviziji

Sjednice skupštine i odbora 2017 – dnevni red

Financijski plan 2017. godina – rebalans

Financijski plan 2017. godina

Financijski plan 2018. godina

Financijski plan 2020.godina

Financijski plan 2021. godina

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2019.godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2018. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2019. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Plana rada GDCK Virovitica za 2019.godinu

Pravilnik o radu Odbora GDCK Virovitica

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

Pravilnik o organizaciji i naćinu rada Pučke kuhinje

Odluka o osnivanju interventnog tima GDCK Virovitica i imenovanju članova

Odluka o izboru 7 zastupnika GDCK Virovitica u Skupštinu DCK VPŽ

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna i izvršenju financijskog plana za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna i izvršenju financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o salda-fondu za 2019. godinu

Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2018. godinu

Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2019. godinu

Odluka o usvajanju izvješća Inventurne komisije za 2019. godinu

Odluka o usvajanju upitnika o funkcioniranju sustava za 2019. godinu

 

Skip to content