Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2019.godinu