Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odobora o poslovanju za 2018. godinu (1)