Odluka o usvajanju Plana rada GDCK Virovitica za 2019.godinu