O nama

„Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“ svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima (Protokol I, Protokol II i Protokol III), Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

„Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“ ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa te u svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi. „Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“ djeluje na teritoriju Grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica.

Udruga nosi naziv „Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“, a skraćeni naziv udruge glasi „HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica“.

Sjedište „HCK – Gradskog društva Crvenog križa Virovitica“ je u Virovitici, Masarykova 6.