Dokumenti DCK VPŽ

Zakon_o_Hrvatskom_Crvenom_krizu

Statut-Hrvatskoga-Crvenog-križa

Statut DCK Virovitičko – podravske županije

 

Plan rada DCK VPŽ za 2019.

Plan rada DCK VPŽ za 2020.

Plan rada DCK VPŽ za 2021.

Plan rada DCK VPŽ za 2022.

 

Odluka o usvajanju Plana rada za 2019.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2020.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2021.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2022.

 

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. – DCK VPŽ

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. – DCK VPŽ

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. – DCK VPŽ

 

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.

 

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2019. – DCK VPŽ

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2020. – DCK VPŽ

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2021. – DCK VPŽ

 

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2019.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2020.

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2021.

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020.

 

Bilanca na dan 31.12.2019.

Bilanca na dan 31.12.2020.

Bilanca na dan 31.12.2021.

 

Izvještaj o prihodima i rashodima za 2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima za 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima za 2021.

 

Godišnje izvješće o radu za 2019. – DCK VPŽ

Godišnje izvješće o radu za 2020. – DCK VPŽ

Godišnje izvješće o radu za 2021. – DCK VPŽ

 

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu za 2019.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu za 2020.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu za 2021.

 

Financijski plan za 2020. – DCK VPŽ

Financijski plan za 2021. – DCK VPŽ

Financijski plan za 2022. – DCK VPŽ

 

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019.

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2020.

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021.

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022.

 

Plan zaduživanja i otplata u 2020. – DCK VPŽ

Plan zaduživanja i otplata u 2021. – DCK VPŽ

Plan zaduživanja i otplata u 2022. – DCK VPŽ

 

Odluka o usvajanju Plana zaduživanja i otplata u 2020.

Odluka o usvajanju Plana zaduživanja i otplata u 2021.

Odluka u usvajanju Plana zaduživanja i otplata u 2022.

 

Godisnje izvjesce ZZPI za 2021. pdf

Godišnje izvješće ZZPI za 2021. csv

 

 

 

 

 

Skip to content