Dokumenti

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2015. godinu

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2016. godinu

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2017. godinu

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2018. godinu

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2019. godinu

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2020. godinu

Godišnje izvješće o radu GDCK Virovitica za 2021. godinu

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu GDCK Virovitica za 2017. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2019. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2020. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu GDCK Virovitica za 2021. godinu

 

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2017. godinu

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2018. godinu

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2019. godinu

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2020. godinu

Godišnji obračun i izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu

 

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2017. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna i izvršenja Financijskog plana za 2021. godinu

 

Izvješće o prihodima i rashodima za 2017. godinu

Izvješće o prihodima i rashodima za 2018. godinu

Izvješće o prihodima i rashodima za 2019. godinu

Izvješće o prihodima i rashodima za 2020. godinu

izvještaj o prihodima i rashodima za 2021. godinu

Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Bilanca na dan 31.12.2018. godine

Bilanca na dan 31.12.2019. godine

Bilanca na dan 31.12.2020. godine

bilanca na dan 31.12. 2021. godine

Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. godina

Bilješke uz financijske izvještaje 2020. godina

Bilješke uz financijske izvještaje 2021. godina

 

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.

 

Izvješće o obavljenoj reviziji

 

Financijski plan 2017. godina – rebalans

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2020.godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

 

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana GDCK Virovitica za 2022. godinu

 

Plan rada GDCK Virovitica za 2018. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2019. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2020. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2021. godinu

Plan rada GDCK Virovitica za 2022. godinu

 

Odluka o usvajanju Plana rada za 2018.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2020.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2021.

Odluka o usvajanju Plana rada za 2022.

 

Pravilnik o radu Odbora GDCK Virovitica

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

Pravilnik o organizaciji i načinu rada Pučke kuhinje

 

Odluka o osnivanju interventnog tima GDCK Virovitica i imenovanju članova

Odluka o izboru 7 zastupnika GDCK Virovitica u Skupštinu DCK VPŽ

 

Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2018. godinu

Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o poslovanju za 2021. godinu

 

 

 

Skip to content